DÁMY V NESNÁZÍCH – NEBEZPEČNÉ POCHYBNOSTI ANEB NAPRAVENÝ VRABČÁK

Petr Plaňanský Život není černobílý, zdání klame a každý z nás má svá hluboko ukrytá tajemství. Mnohdy temnými tajemstvími oplývají i rodiny oslavovaných a uctívaných hrdinů. Sice se čas od času něco nečekaného vyplaví na povrch, přesto však namísto očekávaných odpovědí zvědavcům právě odhalené tajemství ještě více zamotá hlavu. Tak je tomu i v našem dnešním příběhu Sipory, manželky Mojžíšovy. Její jméno se dá vyložit jako Ptáče,…

Dámy sv nesnázích – OSUDOVÉ ŽENY JEDNOHO ŽIVOTA ANEB NEČEKANÉ SPOJENECTVÍ

  Petr Plaňanský Zvláštním úkazem na příbězích mnoha významných osobností je skutečnost, že se o jejich rodičích mnohdy dozvídáme málo či dokonce vůbec nic. Tak je tomu i v případě muže, který měl patrně příležitost stát se spoluvládcem mocné říše, ale nakonec byl vtažen do jejího hlubokého ponížení. Stal se vysvoboditelem svého porobeného národa a provedl jej mnohými útrapami až k hranicím zaslíbené země. A přesto by…

Můžu nebo musím?

Luba Šťastná Po dlouhé sadě slunečních dní dnes konečně pršelo. (Pro vysvětlení: píši tento úvodník koncem srpna.) Nejenže pršelo, ale byla zima a nevlídno, a tak mě to po dlouhé době netáhlo ven. Tím jsem najednou měla čas víc uklidit. S hadrem jsem probíhala byt a k mému překvapení jsem zjistila, že mě to těší. Teda, že mě bude někdy bavit uklízení, jsem nečekala. Ale opravdu jsem…

Babička Ludmila slaví 90

Ludmila Hallerová Babička Ludmila pod tímto jménem znají mnozí čeští křesťané, a nejen oni, paní Ludmilu Hallerovou. Příběh jejího života jsme postupně přinášeli v sérii článků „Babička Ludmila vypráví“, které nejdete v Tabitě od jarního čísla z r. 2011 do podzimního čísla r. 2013. (Viz www.etabita.cz) Letos oslavila své devadesáté narozeniny. Zajímalo nás, jaké jsou životní zkušenosti této obdivuhodně činorodé ženy. A tak jsme se zeptali:…

Vlez mi na záda aneb poklad velký a největší

Saša Štěpánovský, kazatel Křesťanského společenství Kutná Hora   Pokračujeme opatrně tmavou chodbou. Světla baterek olizují vlhké stěny středověkého důlního díla a dychtivě pátrají po vzácné hornině. S každým dalším krokem nás voda upozorňuje, že všechno má své meze, naše holiny nevyjímaje. Vydáváme se raději zpět k východu, který zvenčí střeží Káťa. Žije se svým manželem na východní Ukrajině. Kolja si tolik přál přivézt z návštěvy v Čechách na památku…

From Cocaine to Christ The Martin Briseno Story – Od kokainu ke Kristu

Překlad Janka Nogová “Give me the money!” I demanded as I waived a gun in the face of the bank teller. “Everybody on the floor, now!” It’s hard to believe I was the person robbing that bank. My cocaine addiction had driven me to this point of desperation. I look back at it now… and it seems like a distant nightmare. Yet at the time,…

Přijetí vlastního kříže?

Kateřina Šťastná Ne, Pane! Tohle se mi teda vůbec nelíbí. Vracím Pánovi svůj kříž. Připadá mi moc těžký. Nepohodlný. Navíc se mi z něj zadírají třísky do ramen. Někdy i do oka. Občas mám pocit, jako by byl k neunesení. Padám pod ním a klopýtám. A vyčítám Pánu, jaký kříž mi to naložil. „Vyměň si ho se mnou, chceš?“ Podává mi ten svůj. Vidí v mých očích hrůzu…

Velikonoční zamyšlení: Kristův kříž

David Novák předseda Ústřední rady Církve bratrské  Byl den přípravy před svátky velikonočními, kolem poledne. Pilát Židům řekl: „Hle, váš král!“ Oni se dali do křiku: „Pryč s ním, pryč s ním, ukřižuj ho!“ Pilát jim řekl: „Vašeho krále mám dát ukřižovat?“ Velekněží odpověděli: „Nemáme krále, jen císaře.“ Tu jim ho vydal, aby byl ukřižován, a oni se Ježíše chopili. Nesl svůj kříž a vyšel…

Zázraky ve Vysokém Mýtě

Monika Bakešová Původní rozhovor pro časopis Rozsévač Naše republika je na prvním místě z 233 národů z hlediska procentuálního zastoupení ateistů. Téměř 80% procent lidí v naší zemi jsou přesvědčenými ateisty. Proto můžeme považovat za zázrak, když člověk uvěří v Boha.  Když je tento člověk Rom, je to zázrak o to větší, protože Romové většinou nejsou ateisté, ale lidé víry, která je ovšem ovlivněná jejich vlastními zkušenostmi…

Tvrz na Hradecké skále aneb lekce o důvěře

Saša Štěpánovský, KS Kutná Hora Je sobotní ráno a já se v lese na paloučku kousek od řeky Sázavy pomalu soukám ze spacího pytle, který se během balení na rozdíl od zad i zbytku rozlámaného těla poslušně poddává vůli svého majitele. Ranní čaj a snídaně v trávě mne staví na nohy a tak nasávám čerstvý vzduch, nastavuji tváře ranním paprskům a děkuji Stvořiteli, že mi v noci při…