Bůh na lavici obžalovaných

Jiří Beránek Když jsem v listopadu 1989 uvěřil, že není jiné cesty k Bohu než skrze Ježíše Krista, byl jsem šťastný, že jsem konečně našel smysl života. To mi bylo 33 let. Zrovna tolik jako Ježíšovi, když ho ukřižovali. Ježíš se na kříži ptal: „ Můj Bože, můj Bože, proč jsi mne opustil?“ (Marek 15,34). Žádný anděl nepřispěchal s odpovědí, ale Ježíš dokázal statečně snášet bolest tohoto tajemství…

Víra ve všech generacích

Téma víry, naší důvěry v Boha a jeho jednání, je jedním z hlavních témat Bible. Někdy máme dojem, že naše víra je malá a pro Boží plány skoro nepoužitelná. Nebo se cítíme moc mladí, respektive jako střední generace moc zaměstnaní, respektive moc staří na to, abychom byli pro Boha nějak použitelní. Ještě tak slýcháme výzvy pro jozuovskou generaci, čímž je myšlena většinou nastupující mladá generace,…

Boží zaslíbení

The Promises of God (By Billy Graham) Don’t worry about anything; instead, pray about everything; tell God your needs and don’t forget to thank him for his answers. Philippians 4:6 (TLB)   Historians will probably call our era “the age of anxiety.” Anxiety is the natural result when our hopes are centered in anything short of God and His will for us. When we make…

Rachab – tajemství karmínového provázku

Pokud by Česká televize pozvala Ježíše Krista do svého populárního dokumentárního cyklu Tajemství rodu, objevily by se osudy, o kterých se skoro nesluší mluvit, a když už, tak po 22. hodině. Třeba Rachab, prostitutka. V Bibli se s ní poprvé setkáváme ve starozákonní knize Jozue ve 2. kapitole. Co nám může tahle netradiční hrdinka starých časů předat do nové doby? Následující řádky prozradí, co to…

Dívat se zpátky

Dvacáté! Je to až neuvěřitelné, ale od doby znovuvydávání Tabity vyšlo již dvacet čísel a vy právě otevíráte dvacáté první. Možná by to chtělo oslavu, dvacítka už je pěkně kulaté číslo. Když jsem při přípravě tohoto podzimního čísla oslovila Olinku, naši zahradní specialistku, aby napsala něco o jablkách, zarazila mě odpovědí, že o jablkách již psala. Zastyděla jsem se a o dovolené poctivě prošla všechna…