Poslední čísla 
 

Všechna dosud vyšlá čísla najdete ve složkách podle let. Jednotlivé články bez grafiky pak můžete číst ve složce „rubriky“.

 

NABÍZÍME VÁM MOŽNOST INZERCE

Za velmi příznivou cenu se vaše inzerce dostane k velkému množství lidí. Podmínky inzerce: Inzerce může být textová (text do 50 slov) nebo plošná. (1/2 A4 na šířku nebo A4).

Cena uveřejnění v jednom vydání: textová inzerce – 50 Kč, plošná inzerce – 1/2 A4 300 Kč, A4 500 Kč

Inzeráty zasílejte na adresu etabita@etabita.cz. Redakce si vyhrazuje právo inzerát neuveřejnit.