Poslední čísla10 let

Je to právě 10 let, co začala znovu vycházet Tabita.

Tak jako se člověk skládá z ducha, duše a těla, tak chceme, aby i Tabita přinášela články duchovní, duševní i tělesné.
Proto v každém čísle můžete najít od každého trochu:
Něco z toho, co se týká našeho ducha – našeho vztahu s Bohem a životem s Ním…
Něco z toho, co se týká naší duše – našich vztahů, našeho prožívání…
Něco z toho, co se týká našeho těla – našeho praktického života. Našeho hospodaření, výchovy dětí, fyzických potřeb…

Samozřejmě tyto oblasti se stejně jako v našem životě navzájem prolínají. Proto by i Tabita chtěla být mozaikou složenou ze všech těchto částí. 

10 let  je doba, kdy stojí za to se ohlédnout. 

Všechna dosud vyšlá čísla najdete ve složkách podle let. Jednotlivé články bez grafiky pak můžete číst ve složce „rubriky“.

 

NABÍZÍME VÁM MOŽNOST INZERCE

Za velmi příznivou cenu se vaše inzerce dostane k velkému množství lidí. Podmínky inzerce: Inzerce může být textová (text do 50 slov) nebo plošná (maximum 0,5 strany A4). Cena uveřejnění v jednom vydání: textová inzerce – 50 Kč, plošná inzerce – 300 Kč. Inzeráty zasílejte na adresu etabita@etabita.cz. Redakce si vyhrazuje právo inzerát neuveřejnit.