Bylo mi dovoleno se s ním rozloučit

Jiřina Gina Čunková http://www.jirinagina.cz. Včera to bylo šest let, co z tohoto světa odešel můj tatínek. Několik měsíců jsem se trápila a hledala viníka. S Pánem Bohem jsem nějaký čas nemluvila vůbec, přestože věřím, že je Bohem stvoření, života i smrti. On dává, On bere, ať už to respektuji, nebo ne. Byla jsem smutná i naštvaná, viníka jsem nenašla  ☺️  Dneska jsem si připomněla, jak…

Kdo bude v nebi žít… (úvodník)

Luba Šťastná Mnohé otázky, obavy a nejistota lidí okolo nás vedly k tomu, že jsme se v minulém čísle zabývali tématem „posledních věcí člověka“. Ve chvíli, kdy jsme začali přemýšlet nad stářím, péčí o nemohoucí, umíráním a smrtí, jsme zjistili, že je to tak rozsáhlé téma, že se k němu musíme vrátit i v dalším čísle. A tak i v této Tabitě najdete mimo jiné svědectví lidí, kteří byli ochotni…

Ale já už se nechtěla dále užírat!

Alžběta Zelenková Drahé čtenářky a čtenáři, je známé, že Bůh naše nářky slyší, ale že ne vždy jsou vyslyšeny námi očekávaným způsobem. Tedy, nezbývá mi, než se s vámi podělit o situaci, kdy už jsem musela opravdu jen rezignovat a smát se. Včera jsem měla doma s mamkou „výstup“. Jsem celkem cholerik, a když nevím kudy kam, tak dávám doma kázání. Samozřejmě naprosto zbytečně. Pro vás, kteří…

Bůh je dobrý…

Marek Prosner   Milí čtenáři, byl jsem požádán, abych sepsal zamyšlení nad Božím slovem do vašeho časopisu. Musím se přiznat, že pokaždé, když slyším jméno Tabita, tak se mi připomene příběh, se kterým je toto jméno spojeno. Je to příběh o Božím zásahu a vlastně o Boží dobrotě. Příběh se nachází ve Skutcích apoštolských v 9. kapitole. O Tabitě nebo řecky Dorkas se dozvídáme, že byla…

Láska beze strachu  AJ/ČJ

Dnes se ve světě dějí věci, které nám mohou nahánět strach. Díváme se na televizi, čteme noviny nebo sledujeme internet a zdá se nám, jakoby tento svět ovládlo zlo. Kromě toho nás zaměstnávají naše každodenní starosti: nemoc, cestování, studium a nespočet rodinných problémů. Existují způsoby, jak si poradit se strachem, který by chtěl ovládnout náš život. Apoštol Jan toho napsal o lásce hodně. V 1J 4,18…

50 věcí, za které jsem vděčná

A Den díkůvzdání podle Češky žijící v Čechách Ráchel Bícová http://blog.rachelbicova.cz/ Ať už je rok úspěšný, nebo náročný, ať už máme důvody k radosti, nebo spíše ke smutku – každý rok slavíme u nás doma Díkůvzdání. Ano, myslím tím skutečně ten americký svátek. Ten zvyk jsme si přivezli z USA. A každý rok to je pro nás příležitost připomenout si, že je za co být vděčný……

Den díkůvzdání

Slavnost Dne díkůvzdání v USA byla pro mne úžasným zážitkem. Kolem bohatě prostřeného stolu se sešla rodina a pozvaní přátelé. Velmi mě oslovil zvyk, kdy přítomní jeden po druhém říkali, za co jsou v tomto roce Bohu vděčni. Jak vlastně tento svátek vznikl a jak se slaví, jsme se zeptali Češky trvale žijící v USA. Thanksgiving v Americe, čili Díkůvzdání Z Colorada nám píše Klotilda M. V našich…

Dianne de Jong

Na křesťanských akcích jsem se setkala s Američankou trvale žijící v Holandsku.  Tato žena byla vždy samá legrace, úsměv, radost. Velmi mě překvapilo, když jsem zjistila, že má za sebou dobu, kdy jí bylo těžko tak, že ani nechtěla žít, kdy prošla nemocí i klinickou smrtí. Nejenže prožila záchranu, ale mohla dostat zpět i novou radost ze života. Zde je svědectví o těžkých chvílích v jejím životě i…

James Bennett – rozhovor s mužem, který se z lidské pochodně stal pochodní naděje (dokončení)

V našem rozhovoru jsme se dostali až do chvíle, kdy ses ocitl v církvi. Jak tě přijali a jak ses tam zapojil? V prvních několika letech po návratu z vězení jsem ve své církvi sloužil tolik, že pro mě byla jako druhý domov. Chodil jsem na každé možné shromáždění a sloužil veškerým možným způsobem. Být v církvi mě chránilo před upadnutím do problémů. Neměl jsem čas chodit…