Velikonoční zamyšlení: Kristův kříž

David Novák předseda Ústřední rady Církve bratrské  Byl den přípravy před svátky velikonočními, kolem poledne. Pilát Židům řekl: „Hle, váš král!“ Oni se dali do křiku: „Pryč s ním, pryč s ním, ukřižuj ho!“ Pilát jim řekl: „Vašeho krále mám dát ukřižovat?“ Velekněží odpověděli: „Nemáme krále, jen císaře.“ Tu jim ho vydal, aby byl ukřižován, a oni se Ježíše chopili. Nesl svůj kříž a vyšel…

Cesta domů

Společně sdílíme a veřejně prosazujeme přijetí vědomí, že umírání je důležitá součást života. Cesta domů je nezisková organizace, která se zaměřuje na dvě základní oblasti: poskytování služeb nevyléčitelně nemocným a umírajícím lidem a jejich blízkým, kteří se o ně starají, a na práci na společenských a legislativních změnách, které by umožnily rozšíření kvalitní péče o umírající a pomohly zlepšit postoj ke smrti a umírání v celé…

Knihy o smrti a umírání (recenze)

Recenze připravila Hana Pinknerová  Přinášíme několik tipů na knihy, které vám mohou pomoci zejména v době, kdy někdo z vašich blízkých prožívá poslední etapu svého života. Mami, kdy už konečně umřeš? Martina Rosenberg, Portál 2016  Snad existuje málo zoufalejších knih, než je tato. Příběh Martiny, která se s celou rodinou přestěhuje do domu svých starých rodičů, aby je dochovala, se možná podobá stovkám podobných příběhů. Rodiče, které milovala…

Péče o naše blízké – příspěvky z naší ankety

Stáří je životní etapa, které se mnozí bojíme. Ať už se jedná o stáří naše nebo o stáří našich blízkých, o které se budeme pravděpodobně muset nějak postarat. Toužíme po dlouhém životě, určitě nechceme, aby naši blízcí umírali předčasně, a to je dobře. Zároveň si ale uvědomujeme, že s dlouhým životem se samozřejmě pojí i stáří. A to v nás už často vyvolá obavy. Jak vše zvládneme?…

Nesmíme to vzdát

Hana Pinknerová http://pinknerova.blogspot.cz Umřela manželova maminka, moje tchýně. Dlouho už ani doopravdy nežila. Vzdala to. Svět nebyl podle jejích ideálních představ, život se neodvíjel, jak by si byla přála, lidé nejednali, jak by podle ní měli a vlastně ani ona sama nebyla tou, jíž chtěla být. Zavřela se doma a poslouchala rádio. Pak už ani to ne. Přestala se zajímat o svět, aby se vyhnula…

Bylo mi dovoleno se s ním rozloučit

Jiřina Gina Čunková http://www.jirinagina.cz. Včera to bylo šest let, co z tohoto světa odešel můj tatínek. Několik měsíců jsem se trápila a hledala viníka. S Pánem Bohem jsem nějaký čas nemluvila vůbec, přestože věřím, že je Bohem stvoření, života i smrti. On dává, On bere, ať už to respektuji, nebo ne. Byla jsem smutná i naštvaná, viníka jsem nenašla  ☺️  Dneska jsem si připomněla, jak…

Můj blízký odešel… Tatínek

Jana Frantíková Umřel mi tatínek. Za pár měsíců by s maminkou oslavili diamantovou svatbu. Umřel velkolepě, cestou z bohoslužeb, kde byl u svatého přijímání. Z kostela šel pěšky procházkou, i když mohl jet autobusem. Nestonal, s ničím se neléčil. Šel po ulici a najednou mu přestalo tlouct srdce. Bylo mu 87 let. Takhle bychom si to přáli všichni. Ráno si s maminkou ještě přečetli z Bible, pomodlili se a pak si…

Kdo bude v nebi žít… (úvodník)

Luba Šťastná Mnohé otázky, obavy a nejistota lidí okolo nás vedly k tomu, že jsme se v minulém čísle zabývali tématem „posledních věcí člověka“. Ve chvíli, kdy jsme začali přemýšlet nad stářím, péčí o nemohoucí, umíráním a smrtí, jsme zjistili, že je to tak rozsáhlé téma, že se k němu musíme vrátit i v dalším čísle. A tak i v této Tabitě najdete mimo jiné svědectví lidí, kteří byli ochotni…

KDYŽ MNE MŮJ OTEC NEJVÍCE POTŘEBOVAL citace a záznam knihy

Rhena Taylorová Příběh jednoho dlouhého loučení (Křesťanský sbor Ostrava-Kunčičky, 2017, 71s.) Osobní svědectví Rheny Taylorové, která se po 28 letech misijní práce v Africe vrací do rodné Anglie, aby začala uskutečňovat novou vizi služby starým lidem, ke které byla Bohem povolána. Její život ale náhle dostává zcela jiný směr: je především dcerou a její otec trpící Alzheimerovou chorobou ji potřebuje, její celodenní obětavou péči bez ohledu…

Umění odejít

Věra Říhová Když v roce 1990 Věra Říhová (1935) odešla do důchodu, chtěla naplnit svou neuskutečněnou touhu z mládí studovat na bohoslovecké fakultě. Začala tedy navštěvovat kazatelské kurzy CČSH. O dva roky později byla vysvěcena na kazatelku a v roce 2002 na kněze. Myslela na vyučování náboženství, ale bylo třeba obsadit místo faráře v Litomyšli a tak nastoupila a sloužila tam od r. 1992 více než 20 let.…