Přijetí vlastního kříže?

Kateřina Šťastná Ne, Pane! Tohle se mi teda vůbec nelíbí. Vracím Pánovi svůj kříž. Připadá mi moc těžký. Nepohodlný. Navíc se mi z něj zadírají třísky do ramen. Někdy i do oka. Občas mám pocit, jako by byl k neunesení. Padám pod ním a klopýtám. A vyčítám Pánu, jaký kříž mi to naložil. „Vyměň si ho se mnou, chceš?“ Podává mi ten svůj. Vidí v mých očích hrůzu…

Velikonoční zamyšlení: Kristův kříž

David Novák předseda Ústřední rady Církve bratrské  Byl den přípravy před svátky velikonočními, kolem poledne. Pilát Židům řekl: „Hle, váš král!“ Oni se dali do křiku: „Pryč s ním, pryč s ním, ukřižuj ho!“ Pilát jim řekl: „Vašeho krále mám dát ukřižovat?“ Velekněží odpověděli: „Nemáme krále, jen císaře.“ Tu jim ho vydal, aby byl ukřižován, a oni se Ježíše chopili. Nesl svůj kříž a vyšel…

Znáš ho?

Znáš ho? Věra Dvořáková Prostá otázka. Má ale velký význam. Před časem jsem byla přítomna na několika romských evangelizacích, takových, kde Romové evangelizovali Romy. Když se tito evangelisté ptali ostatních Romů, zda jsou věřící, většina z dotázaných odpovídala, že ano. Na to romští bratři reagovali prostou otázkou: „Dobře, ale znáš Ježíše?“ Na tuto otázku už většinou tázaní nedokázali odpovědět kladně. Poslední dobou se v mé mysli několikrát…