Monika Bakešová

Původní rozhovor pro časopis Rozsévač

Naše republika je na prvním místě z 233 národů z hlediska procentuálního zastoupení ateistů. Téměř 80% procent lidí v naší zemi jsou přesvědčenými ateisty. Proto můžeme považovat za zázrak, když člověk uvěří v Boha.  Když je tento člověk Rom, je to zázrak o to větší, protože Romové většinou nejsou ateisté, ale lidé víry, která je ovšem ovlivněná jejich vlastními zkušenostmi s duchovním světem. A to se předává z generace na generaci. Většina Romů tak žije pod velkým klamem. Součástí tohoto oklamání je vliv okultních praktik, které jsou velkou překážkou na cestě k uchopení pravdy o Bohu a o životě. 

Ve Vysokém Mýtě se církve už mnoho let modlí za romskou komunitu, aby se  její členové setkali s Boží láskou a Jeho bezpodmínečným přijetím a jejich životy tak mohly být proměněny.

V červnu 2015 se začaly modlitby za romskou komunitu naplňovat. Bůh do Mýta poslal evangelistu Rudu Gábora se synem Dominikem, který hrál na klávesy. Přijeli, postavili aparaturu venku před domem, ve kterém žije asi 200 Romů, a začali… Svědčili, co Bůh udělal v jejich životech, četli z Bible a zpívali křesťanské písničky, které zaujaly hlavně děti. A tak to začalo…                 

Ruda jezdil sloužit do Mýta každou sobotu až z Otrokovic!

Služba přinesla ovoce – v září se konaly křty v řece Loučné a kromě– a kromě mladého Roma René Gini, jeho rodičů a dalších z Mýta byli pokřtěni i další Romové z Jablonce a ze Slovenska.

 Ruda s Dominikem se představili v mýtských sborech BJB i CB. Byla navázána spolupráce s BJB, kde nám kazatel nabídl, že se můžeme scházet ve sborových prostorách Laviny.

U rodiny Giňových, která uvěřila v Mýtě, začaly domácí skupinky. Navzájem jsme se povzbuzovali, četli Boží slovo, modlili se. Naše radost ale vystřídala velká bolest a smutek, protože 29. 10. 2015 náhle evangelista Ruda zemřel. Co dál, kdo to tu povede? To byly otázky, které jsme na modlitbách předkládali Bohu.

Odpověď přišla a my jsme pochopili, že to, co jsme přijali, jak se náš Pán dotknul našich srdcí, to budeme předávat dál… Budeme stát jeden za druhým, scházet se a modlit se. V té době někteří začali chodit na nedělní shromáždění do BJB, někteří členové z BJB zase přicházeli na skupinku ke Giňům.

Další, kdo uvěřil v Boha, byla Renkova žena Lucie a 10. 4. 2016 byla pokřtěna v BJB kazatelem Vladimírem Zemanem.

V současné době se scházíme po rodinách, kde probíhá nejen vyučování, ale i praktická služba modlitbami za uzdravení a osvobození. Stále přichází někdo nový.

René Giňa, Rom, který ve Vysokém Mýtě uvěřil, sepsal svůj životní příběh o tom, jaký byl a jak ho Bůh proměnil.

Kniha letos vyšla pod názvem Byl jsem otrokem svých hříchů. V ní se dočtete mnohem více.

K objednání na adrese: m.bakesova@seznam.cz