Tabita představuje  – OM Česká republika

OM Česká republika, z. s., je jednou z poboček mezinárodní misijní organizace OM International (dříve Operation Mobilization), která působí ve více než 110 zemích světa. Od založení v r. 1991 jsme partnerem křesťanských církví v oblasti misie. Naším cílem je motivovat křesťany a napomáhat jejich aktivnímu zapojení do místní i světové misie, podílet se na zakládání nových křesťanských sborů, na humanitární a rozvojové pomoci a na boji…

Zázraky ve Vysokém Mýtě

Monika Bakešová Původní rozhovor pro časopis Rozsévač Naše republika je na prvním místě z 233 národů z hlediska procentuálního zastoupení ateistů. Téměř 80% procent lidí v naší zemi jsou přesvědčenými ateisty. Proto můžeme považovat za zázrak, když člověk uvěří v Boha.  Když je tento člověk Rom, je to zázrak o to větší, protože Romové většinou nejsou ateisté, ale lidé víry, která je ovšem ovlivněná jejich vlastními zkušenostmi…

Předávat lásku a přijetí… (Dopis misionářky)

Markéta slouží jako misionářka v řeckých Athénách, kde působí v křesťanském středisku pro uprchlíky. Středisko Helping Hands nabízí persky mluvícím uprchlíkům z Afghánistánu a Íránu praktickou pomoc, bezpečné místo, kde je s nimi jednáno s respektem a kde se mohou seznámit s evangeliem. Markéta se několik let učila perský jazyk a jezdila na krátkodobé výjezdy sloužit persky mluvícím uprchlíkům. V Athénách žije od dubna 2016.   …

Hulda

Hulda Bennett Překlad Kateřina Urbanová Svědectví o životních dramatech Jamese Bennetta, člověka, který se stal z kriminálníka misionářem se můžete dočíst v článcích James Bennett – rozhovor s mužem, který se z lidské pochodně stal pochodní naděje. Vyprávění o jeho životě jsme ukončili v době, kdy se oženil a se svou ženou začali trvale žít v České republice. Přinášíme exklusivní rozhovor s jeho manželkou Huldou Bennett. Pracujete s manželem v České republice…