Daisy Time

BY MARJORIE PICKTHALL (1883 – 1922) See, the grass is full of stars, Fallen in their brightness; Hearts they have of shining gold, Rays of shining whiteness.   Buttercups have honeyed hearts, Bees they love the clover, But I love the daisies‘ dance All the meadow over.   Blow, O blow, you happy winds, Singing summer’s praises, Up the field and down the field A-dancing with…

Touha rozjímání/Desire of Contemplation

  Alena Šelongová Paprsek světla předzvěst rozednění. Jiskřička víry předzvěst zázraků. Zlomek naděje jistota vítězství. Touha slova VÍC jistota plnosti… a já, nadšena z věčnosti tu klečím a volám: víc Tvé lásky víc Tvé milosti víc Tvé síly a moci víc Tebe – Ježíši ve mně. (v nás)   Překlad Janka Nogová A beam of light foretaste of daybreak A little sparkle of faith foretaste of…

Příběhy písní

Příběh písně „Tvá vzácná milost“ Zvukové odkazy najdete v Tabitě 1/2019 1. Tvá vzácná milost, šťastný den, spasila lidský vrak,     já ztracený byl nalezen, slepému vrácen zrak.  2.  Že mnohou bouří, nástrahou, má cesta vzhůru jde?       Nic nedbám, když mám milost tvou,  ta domů dovede. 3.  Až moje srdce znavené se navždy zastaví,      tvá milost do nového dne mne v slávu postaví. Píseň Amazing Grace (česky též…

From Cocaine to Christ The Martin Briseno Story – Od kokainu ke Kristu

Překlad Janka Nogová “Give me the money!” I demanded as I waived a gun in the face of the bank teller. “Everybody on the floor, now!” It’s hard to believe I was the person robbing that bank. My cocaine addiction had driven me to this point of desperation. I look back at it now… and it seems like a distant nightmare. Yet at the time,…

Uspokojení duše /Satisfaction of Soul

Satisfaction of Soul (By Billy Graham) Thou shalt rejoice in every good thing which the Lord thy God hath given unto thee . . . —Deuteronomy 26:11 Often the Church has banged away negatively at evils without reminding us that God is tremendously interested in our finding a satisfying way of life here and now. We Christians have talked so much of the negative side…

 Deactivating Fear – Deaktivace strachu

Sandra Chester (Austrálie) In today’s world we face a silent enemy – fear. It creeps up and pounces without warning. It grips the hearts and minds of many people. Most of us have experienced at some time or another, the fear that strikes during the night and disturbs our sleep, keeping us awake. However the gospel message of “do not be afraid” has made it…

Láska beze strachu  AJ/ČJ

Dnes se ve světě dějí věci, které nám mohou nahánět strach. Díváme se na televizi, čteme noviny nebo sledujeme internet a zdá se nám, jakoby tento svět ovládlo zlo. Kromě toho nás zaměstnávají naše každodenní starosti: nemoc, cestování, studium a nespočet rodinných problémů. Existují způsoby, jak si poradit se strachem, který by chtěl ovládnout náš život. Apoštol Jan toho napsal o lásce hodně. V 1J 4,18…

Milost a pokoj

Grace and Peace (By Billy Graham) Unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ. Ephesians 4:7 Milost a pokoj (zamyšlení Billy Grahama) Ale každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. Efezským 4,7 The Christian life is never spoken of in the Bible as a bed of roses. It is uphill, because society is…

Boží zaslíbení

The Promises of God (By Billy Graham) Don’t worry about anything; instead, pray about everything; tell God your needs and don’t forget to thank him for his answers. Philippians 4:6 (TLB) Historians will probably call our era “the age of anxiety.” Anxiety is the natural result when our hopes are centered in anything short of God and His will for us. When we make anything…

Velikonoce – svátky vzkříšení

Poslechněte si audionahrávku Lukáš 24, 1-12; ČEP 1 Prvního dne po sobotě, za časného jitra, přišly k hrobu s vonnými mastmi, které připravily. 2 Nalezly však kámen od hrobu odvalený. 3 Vešly dovnitř, ale tělo Pána Ježíše nenašly. 4 A jak nad tím byly bezradné, stanuli u nich dva muži v zářícím rouchu. 5 Zachvátil je strach a sklonily se tváří k zemi. Ale oni…