Velikonoce

JoHanka Patáková Až přijde Pán Ježíš zmrtvýchvstalý rukou se dotkne srdce té drsné skály hrobu mé naděje víry a lásky Přichází ráno Pán z hrobu vstává! Ze sbírky Vstupuji v nepoznané vydalo nakladatelství Paulínky

Trumf či triumf

Velikonoční zamyšlení Saša Štěpánovský Blíží se Velikonoce. Stejně jako tehdy, před více než 2 000 lety. Několik dní před Pesachem, významným svátkem, kdy si Židé připomínají slavné vyjití z egyptského otroctví, vjel Ježíš na oslátku do Jeruzaléma, oslavován davy a vítán jako Bohem zaslíbený Král. Nadšení lidé si vyprávěli o zázracích, kterých byli svědky. Vždyť před jejich zraky se naplňovala dávná proroctví. Ježíš je na vrcholu své…