Vteřina

JoHanka Patáková Začínat Každý den znovu Nevzdávat to Život je víc než jedna vteřina bolavá Déšť omyl prach a všechno znovu ožívá Každá vteřina volá po přítomnosti A přece skončí – nevrátí se Nemá moc uvrhnout mě do okovů Nemá moc komu ji sama nedám Ze sbírky Vstupuji v nepoznané vydalo nakladatelství Paulínky

Velikonoce

JoHanka Patáková Až přijde Pán Ježíš zmrtvýchvstalý rukou se dotkne srdce té drsné skály hrobu mé naděje víry a lásky Přichází ráno Pán z hrobu vstává! Ze sbírky Vstupuji v nepoznané vydalo nakladatelství Paulínky

Báseň

Temnoto, boj se!!! Matěj Pošta   Kapka za kapkou ze svíčky stéká, plameny tančí na špičce knotu. Čeho se duše má, čeho se lekáš? Zahání přece temnotu.   Kéž zaplál by řádně ten plamen i ve mně. Spálil by každou nečistou myšlenku, která chce strávit nitro, a učinil mou duši svobodnou.   Tak zapalte louče, lampy, světla, svíce! Zaženeme ji do rokle a spoutáme řetězem.…

SMS Bohu

Filip Jeřábek   Táži se, zda mohu psát SMS Bohu. Mám na to dost vlohů v gramatice a slohu? „ Bože!“ „ Cože?“ „ Mohu psát?“ „ Budu rád.“ „ Již?“ „ Piš.“ Píšu SMS Bohu, odpověď: „ Dělám, co mohu. Mám tě rád!“ Co víc si přát?

Sdílení

Jitka Pavlíková   Stále vstupujeme do něčích stop čtu dětem z knížky z níž mi čítala moje maminka a zase je tu se mnou beru do prstů hrníček vyhlazený rukama mojí babičky a dotýkám se dnů dávno uplynulých sny které se dědí nebo dostávají darem si předáváme z dlaně do dlaně stále vstupujeme do něčích stop Snad i naše se jednou naplní šlépějemi těch dalších…

Doma (báseň)

Doma JoHanka Patáková   Být doma tam kde čekáš Ty beze slov uprostřed samoty mít domov místo pro setkání bez hluku slov jen pousmání a Ty mi rozumíš   Opustit spletitost lidských frází a jenom se dívat sytit se patřením Jistota lásky, co v srdci vzchází když jsi doma – u mě   Být si jista s oddaností, vděčností a důvěrou stále ti hledět do očí skrze…

Hrubá žena

Eliška Fojtová Kdy se to stalo že ztratila svou něhu svou jemnost a svůj divoký půvab?   Zbyla jen vulgárnost   Ježí ostny na všechny strany bez přátel bez ctitelů má jen pár známých s nimiž si zanadává na život   Nemá nikoho ráda Nikdo nemá rád ji   Jak se to stalo že z dívenky nezbyl ani vlásek ani drobeček studu   Snad by…

Nad horizontem

Jitka Pavlíková Není stokrát prochozených cest, které by nemohly ještě někam vést.   Není marných setkání, i když z nich zbylo jen zklamání.   Není loučení, která by v sobě nenesla návrat v jiné době.   Příležitost, co se nevrací nás  k sobě samým obrací   a vůle k novému hledání zas dává pečeť svítání…  

Advent

Svíce hořící za oknem Tvé duše naděje a čekání Jen kde je rozsvíceno se odvážíme klepat i v nočních hodinách Advent je ticho věčné naslouchání vtělené Slovo Stačí otevřít a nechat ho promluvit Slovo Tolikrát slyšené ale vždycky nové Johanka Patáková Z knihy Vstupuji v nepoznané nakladatelství Paulinky 2012