Léto, i když letos dlouho drželo své veslo, přece jen nakonec skončilo a je tady podzim. Čas dovolených uplynul a můžeme se jen těšit, že se léto se svým teplým počasím opět příští rok vrátí. Teď nás však čeká období, které řidiči moc rádi nemají – a to je období plískanic, větru, mrazu a náledí.

Děti

Děti opět začaly chodit do školy. Je sice pravda, že školy se snaží pro děti připravovat programy zaměřené na dopravní výchovu, dokonce to mají zabudované v učebních plánech, ale když jsem si prověřovala, jak to vypadá v praxi, děti toho moc nevědí a neumějí se chovat ani na chodnících, ani na silnicích. Myslím, že by se jim v této oblasti mělo věnovat více času i informací. Je potřebné vybudovat v nich včas správné návyky.

Dnes již máme užitečné programy i na internetu. Určitě vyzkoušejte program www.skodahrou.cz  Děti se zde zábavnou formou učí, jak řešit konkrétní dopravní situace, jak se zachovat, pokud jim ujede autobus a ony jsou nuceny jít domů po krajnici pěšky, kdy a jak přecházet, co všechno musí dodržovat jako cyklisté a tak dále.

Domácí mazlíčci v autě

Další potenciálně nebezpečnou situací, kterou se řidiči příliš nezabývají nebo ji berou na lehkou váhu, je převoz domácích mazlíčků (pes, kočka, králík, fretka aj.).

Přepravu zvířat nelze posuzovat jako převoz věcí. I na ně platí předpisy, nesmí ohrozit a omezit řidiče ani posádku, musí být přepravována tak, aby v případě nehody byly co nejvíce eliminovány následky nárazu.

Menší zvíře lze přepravovat ve schváleném speciálním boxu (ten musí být připoután bezpečnostním pásem), na větší je třeba pořídit přepravní box ve správné velikosti a provedení. Rovněž existují různé plastové mřížky anebo sítě, které omezí pohyb zvířete uvnitř vozu.

Bezpečnost přepravy, zejména psů, již kontroluje i dopravní policie a dává pokuty za její nedodržení. V zahraničí policie často dokonce pokračování v jízdě řidiči nepovolí. Při delších přestávkách, kdy opouštíme vozidlo, neponecháváme zvíře uvnitř auta a dbáme na jeho pitný režim. Cestovní pas psa do zahraničí je povinný včetně čipů.

Požár

Hasicí přístroj v autě je velmi důležitý, v některých zemích EU dokonce povinný. Malý hasicí přístroj je nejlépe mít po ruce, ale pevně zajištěný, aby se nestal při autonehodě původcem dalších zranění. Jako náhrada za hasicí přístroj může posloužit také hasicí sprej.

Pokud dojde k požáru motorového vozidla, postupujte velmi rychle. Automobil může být ohněm kompletně zničen během několika minut. Požár vždy ohlaste telefonicky na číslo 150, případně 112. Dále postupujte podle instrukcí operačního důstojníka.

Protože požár ve vozidle je velmi nebezpečný a rychlý, připomeneme si všeobecné zásady boje s ohněm ve vozidlech:

Při jakémkoli podezření na požár – je cítit kouř, něco se pálí apod. – je třeba co nejrychleji a bezpečně zastavit.

Vypněte motor, a pokud je vozidlo vybaveno odpojovačem baterie, vypněte baterii. Již to někdy stačí, aby se požár nešířil, pokud vznikl zkratem v elektroinstalaci.

Většina požárů vzniká v motorové části nebo od rozpáleného výfuku.

Vy i ostatní spolucestující opusťte vozidlo a s připraveným hasicím přístrojem proveďte vizuální kontrolu. Zjistěte, kde požár vznikl – stačí pohled pod vozidlo od zadní části až dopředu pod motor.

Pokud se potvrdí požár či žhnutí, všichni by měli odejít od vozidla do bezpečné vzdálenosti (deset metrů je málo) a mimo silnici.

Pokud hoří motorový prostor a máte hasicí přístroj, nikdy zcela neotevírejte kapotu! Haste nejprve jen s lehce pootevřenou kapotou motoru, abyste zabránili přístupu vzduchu. Pozor, kapota pálí! Vyzvěte někoho, ať volá na linku 150 nebo 112.

Při začínajícím požáru ve stadiu žhnutí nebo malého zahoření – nemáte-li hasicí přístroj k dispozici, lze použít na hašení zasaženého místa deku, kabát či cokoliv jiného, co by zabránilo přístupu vzduchu a požár se tak nemohl šířit.

Při požáru většího rozsahu počkejte v bezpečné vzdálenosti na příjezd požární jednotky.

Dojde-li k požáru vozidla následkem autonehody, situace je podstatně složitější, myslete vždy primárně na záchranu lidských životů.

Pokud vidíte jiného motoristu v nouzi, neváhejte a zastavte. Poskytněte pomoc! Nemyslete sobecky jen na sebe! Nikdy totiž nevíte, kdy stejnou pomoc budete potřebovat sami. Jak se budete cítit, když vám v nouzi nikdo nezastaví?

Připomenutí na závěr:

° Pokud se necítíte dobře, bolí vás hlava nebo je vám špatně, nesedejte za volant, ohrožujete nejen sebe, ale také další účastníky dopravy. A čas už zpátky neposunete, i kdybyste sebevíce chtěli.

° Nenechte se vyprovokovat těmi, kdo jedou s vámi v autě, ani těmi, kdo kolem vás „přefrčí“ nepovolenou rychlostí.

_____

Nezapomínejte: je dobré umět, je dobré vědět, je dobré spoléhat na druhé lidi, ale naše spoléhání má být na Boha. Pozvěte ho tedy, ať vy se stanete Jeho spolujezdcem.

(Přísloví 22,6: Vyuč chlapce na počátku jeho cesty, neodvrátí se od ní, ani když zestárne.)

Přeji mnoho bezpečných kilometrů na vašich podzimních výjezdech.

Alena Šelongová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *