Užitek z Písma

Dan Drápal Spolu s modlitbou a obecenstvím je četba Písma jedním ze tří základních pilířů křesťanova života a podmínkou jeho duchovního růstu. Věřím tomu, že Písmo je jedním z „dotykových bodů“, na nichž se nebesa dotýkají země. Pokud ovšem čteme a studujeme Písmo, stojíme i před otázkou, zda mu správně rozumíme.                 Popravdě řečeno, v dnešní době mám větší obavy z toho, zda budou křesťané Písmo vůbec číst,…

Jak vychovávat podle Písma?

David Novák 5M 4,9: Jenom si dej pozor a velice se střez zapomenout na věci, které jsi viděl na vlastní oči, aby nevymizely z tvého srdce po všechny dny tvého života. Seznam s nimi své syny i vnuky. Př 1,8: Můj synu, poslouchej otcovo kárání a matčiným poučováním neopovrhuj. Budou ti půvabným věncem na hlavě a náhrdelníkem na tvém hrdle. Před nedávnem jsem četl reklamu…