Alena Šelongová

Bydlím v horách a tak vidím, jak krásně se všechno zazelenalo, jak rychle narostla tráva a kolik zvěře běhá po loukách, ale také přes silnice. Vždy když jedu večer domů, musím dávat pozor na zvěř, která v té vysoké trávě skoro není vidět. 

Podél cest nepotkáme jen zvěř, ale také tam jsou stabilně zakotveny sloupky různých barev označujících krajnici vozovky. Některé jsou bílé, některé modré a některé červené.

Není to záležitost estetiky ani kreativity, ale každá barva má své opodstatnění pro úsek, ve kterém jsou postaveny. Víte, co tyto barevné sloupky znamenají?

Nejčastěji vidíme sloupky bílé, lemují většinu našich silnic, označují jejich okraje a díky zabudovaným odrazkám usnadňují v noci řidičům orientaci na vozovce. Červené sloupky tam nejsou pro ženský rozmar, ale říkají nám, že v tom místě se připojuje účelová pozemní komunikace, tedy například lesní či polní cesta a pro řidiče to znamená, že vozidla vyjíždějící z této komunikace musí dát přednost všem motorovým i nemotorovým vozidlům jedoucím po hlavní komunikaci, i když tam není žádné dopravní značení pro křižovatky.

A co modré sloupky, ty jsou pro muže? Samozřejmě že ne. Modré sloupky jsou velmi důležitou součásti silnic, protože je najdeme v místech, která v zimě často namrzají, převážně na mostech, propustcích a v nebezpečných zatáčkách.

Na tomto obrázku je použití barevných sloupků přehledně vysvětleno.

Protože se prázdniny kvapem blíží, měli bychom si připomenout, že na silnici se řídíme předpisy. Jakmile někteří lidé zavřou dveře svého miláčka, nastartují a vyjedou, stávají se z  docela slušných řidičů bezohlední a arogantní sobci bez respektu k ostatním účastníkům provozu. Jezdí na hraně zákona a jsou přesvědčeni, že si to mohou dovolit. Někdy je však lepší přestat hodnotit, co si mohu dovolit a co už ne, ale prostě se chovat na silnici slušně, ohleduplně a zodpovědně. Uvědomit si, že když se už jednou na silnici něco stane, nedá se to vzít zpět, i kdybychom to sebevíc chtěli a sebevíc toho litovali.

Zanedbávání směrovek (blinkrů) je jedna z největších neslušností v provozu. Je to účinný komunikační prostředek mezi řidiči, a proto bychom měli dávat směrovku včas, nikoliv na poslední chvíli. Při najíždění do kruhového objezdu se blinkry nedávají, ale při vyjíždění je dávat musíme a měli bychom je dávat včas, abychom druhá vozidla vjíždějící na kruhový objezd neblokovali. Pokud vjíždíme na kruhový objezd a hned prvním výjezdem z něj vyjíždíme, pak můžeme dát blinkr vpravo již při nájezdu do kruhového objezdu.

Nejezděte bezdůvodně pomalu a už vůbec ne nesmyslně rychle. Jezděte tak, abyste byli za volantem v pohodě, nikoliv ve stresu. Parkujte na místech k tomu určených a v parkovacích stáních tak, abyste nezabírali dvě parkovací místa pro jedno auto. Nezáleží na tom, jestli se jedná o podélné nebo kolmé parkování. Chcete-li zaparkovat mezi dvě vozidla, je mnohem lepší do parkovacího místa nacouvat než tam najíždět předem. 

Minimální boční odstup při předjíždění či objíždění není v zákoně definován. Nicméně je velmi důležitý dostatečný boční odstup jak od cyklistů, tak i od chodců, zvláště dětí.

Velmi smutným faktem je, že každý šestý viník dopravní nehody od ní ujede a snaží se vyhnout postihu. Prakticky to znamená, že každých 30 minut nějaký viník odjede od dopravní nehody. Smutné je, že od dopravních nehod, kde došlo ke zranění osob, řidiči také ujíždějí, aniž by poskytli první pomoc nebo nahlásili nehodu se zraněním. Prakticky každý týden odjede nějaký viník od nehody s vážnými nebo fatálními následky na životech a zdraví.

Dopravní nehoda představuje pro všechny zúčastněné stres a v mnohých případech je silným zážitkem způsobujícím šok. A právě v důsledku toho šoku se žel někteří zachovají tak, že v panice odjedou. Ujetí od nehody je trestný čin. I bez zranění může takový šofér počítat se spoustou potíží. Není to jen finanční sankce, ale také může dojít k odebrání řidičského oprávnění a zákazu řízení. V případě zranění jde o trestný čin, který může soudce ohodnotit trestem až několika let za mřížemi. Stojí za to jezdit slušně, ohleduplně, prostě tak, abyste si byli jisti, že vozidlo ovládáte vy a ne ono vás.

Pokud si nejste jisti v řízení, máte z jízdy obavu, bojíte se, jste před jízdou vystresování, pak je tady možnost dokoupit si kondiční hodiny v autoškole na obnovení návyku řidiče a také obnovení vyhlášky. Zaplaťte si polygon, kde vás naučí reakce při smyku vozidla a další bezpečnostní prvky při jízdě.

Přeji vám hodně krásných chvil za volantem vašeho miláčka či přemisťovače, vašeho čtyřkolového oře. Věnujte mu péči, aby vám dlouho dobře sloužil.

A také vám přeji, abyste se ze všech svých cest vraceli v pořádku, byli šťastni a v srdci měli Boží pokoj.

Žalm 89,14-15: „Tvá paže je udatná, tvá ruka je silná, tvá pravice je  vyvýšená. Spravedlnost a právo jsou základ tvého trůnu; milosrdenství a věrnost kráčejí před tebou.“