Petr Plaňanský

Zvláštním úkazem na příbězích mnoha významných osobností je skutečnost, že se o jejich rodičích mnohdy dozvídáme málo či dokonce vůbec nic. Tak je tomu i v případě muže, který měl patrně příležitost stát se spoluvládcem mocné říše, ale nakonec byl vtažen do jejího hlubokého ponížení. Stal se vysvoboditelem svého porobeného národa a provedl jej mnohými útrapami až k hranicím zaslíbené země. A přesto by nebyl ten velkolepý příběh možný bez několika žen, které sehrály v životě tohoto muže zásadní roli.

Vstup do příběhu stejně jako tři ženy na samém jeho počátku či neočekávaná záchrana bezbranného miminka, plujícího v ošatce na řece, jsou později mnohokrát opisovány v jiných příbězích, legendách a dokonce i pohádkách… Stačí si jen připomenout několik slovních spojení a hned je nám jasno: „… byl jednou jeden muž a ten si vzal…“, „… u malého chlapce se náhle objevily tři sudičky…“ či „… vytáhli z vody ošatku s chlapcem a nazvali jej Plaváčkem…“

…………..

Pokračování v časopise nebo v připravované knize.